Müşteri destek ekibimiz sorularınızı cevaplamak için burada. Bize herşeyi sor!
RÜZGAR SÖRFÜ
2 Ağustos 2017
EKSTREM SPORLAR
2 Ağustos 2017
11

SPOR VE SPOR ENDÜSTRİSİ

Toplumsal bir kurum olarak düşünüldüğünde sporun ekonomi ve kültür olarak her geçen gün büyümesi düşünüldüğünde değişen dünya koşullarında tekrar değerlendirilmesi gereklidir. Spor diğer alanlarla etkileşimi sonucu hem etkilemiş hem de etkilenmiştir. Serbest Pazar ekonomisi ve uluslararası rekabet sonucunda dünya tek bir Pazar haline gelmiştir. Bu küreselleşme sürecinden spor da etkilenecektir (Talimciler; 2002)

Spor kişisel ve toplumsal sağlık açısından da önemli bir hizmet sektörüdür. Kitle iletişim araçları ve medya sayesinde spor bir taraftan eğlence faaliyetiyken diğer bir yandan da cazip bir ekonomi alanıdır (Can, Soyer ve Güven, 2000: 183).

Endüstri Devrimi sonrası ekonomik refah ve boş zaman artmıştır, ayrıca sporun eğitimdeki rolü insanların barışa olan hasreti, büyük yarışmaların önemi, sporun günlük yaşamda önemi ve teknolojik alandaki gelişmeler sporu ayrı bir endüstri durum oluşmuştur (Artan, 1986’dan aktaran: Biçer, 1994:50).

Spor sektörüne bakıldığında sporun yapısından dolayı diğer sektörlerden farklıdır. Bu yüzden sporla ilgili ekonomik bir analiz yapıldığında farklı bir şekilde ele alınmalıdır. Bu konuda genel kabul görmüş ve araştırmalarda tartışılmış farklı görüşler vardır. Bu görüşler mikro iktisata, makro iktisata ya da bu disiplinlerin her ikisine birden dayandırılmaktadır. Spor serbest zaman değerlendirme aktivitesi olduğundan bu hizmetin topluma nasıl sunulacağı düşünülmelidir. Bu durumda sporun etkinliğini artırmak ve eşitliği sağlamak açısından devlet müdahalesi gerekir (makroekonomi). Diğer yandan sporu ticari olarak düşündüğümüzde spor ürünlerini pazarlayanlar, sunanlar yani üretenlerle (kulüpler), tüketenlerin (izleyiciler) ilişkileri analiz edilmelidir. (mikroekonomi). Bunun yanında ticari ya da kamusal amaçla satılan spor giyim, spor sandalet ve spor araçları gibi malzemeler de alt sektör olarak incelenmektedir. Burada da alışılagelmiş sektör tahlil öne çıkar (Üçışık, Erken, 2000).

5 Sporun gelişmiş ülkelerde endüstri olarak kabul edilmesi, sporda pazarlama kavramını güçlendirir. Amerika’da 1982 yılında “Miller Brewing” firması tarafından bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaya göre Amerika’da yaşayan insanların %96,3’ü ayda birden fazla sportif etkinlere katılıyor, %70’i TV’de spor olaylarını izliyor, arkadaşlarıyla spor olayları hakkında konuşuyor veya dergi-gazete yoluyla spor haberlerini takip ediyor, %40’dan fazlası ise haftada en az bir kez sportif aktivitelere katılıyor.Böylece spor katılımsal ve seyirsel olaylar sunarken fitness için ihtiyaç duyulan araç gereci de verir. Logolu takım eşyaları, havlular, stadyum koltukları gibi şeyler de serbest zaman sporuna teşvik eder. Spor pazarı, stadyum, squash salonları, tenis kortları vb. tesislerinin yapımına olanak sağlar, çamaşır yıkama, eşya tamiri ve temizlik gibi çeşitli hizmetler sunar, sporcular kullanarak farklı ürünlerin pazarlanmasına olanak verir (Pitts ve Stotlar, 1996:257).

Günümüzde spor turizmde de karşımıza çıkmaktadır. Ülkenin tanıtımı, ekonomik gelişimi, yeni yatırımların yapılması büyük ölçüde spor turizmiyle gerçekleşecektir. Yaz ve kış sporlarının ikisi de olası olan ülkemizde bu sayede turizm tüm yıla yayılabilir. Ancak bu konudaki koordinasyon eksikliği önümüze engel olarak çıkmaktadır (Rapor, 2000:36).

Spor turizminde de aktif oyuncuların yanında idareciler, pasif spor turistleri dediğimiz seyirci ve taraftarlar, sporun yapıldığı yerlerde tüketim yoluyla ekonomiye katkı sağlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir